BAJAN MANDIR sz 155


Map - ,
BBMP, Karnataka -

Location