PANCHAMUKI GANESHA TEMPLE R40


Map - ,
BBMP, Karnataka -

Location