LAKSHMIDEVI NAGAR R69 SLUM


Map - ,
BBMP, Karnataka -

Location