S Shankargadh KAMALIYA


Map - ,
Vidisha, Madhya Pradesh -

Location