Gameti Samaj Mandir


Map - ,
Udaipur, Rajasthan -

Location