Lal Dawar Mandir Harbanspura


,
Yamunanagar, Haryana -

Location